Dostawcy gazu

Jak można zamienić sprzedawcę gazu?

  • Posted on: 14 February 2020
  • By: addmean
palnik gazowy
Source: http://www.sxc.hu
W wyniku przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do strefy wolnego handlu i wdrożenia stosownych dyrektyw, od jakiegoś czasu możemy swobodnie zmieniać sprzedawców gazu. Jest to wynik liberalizacji rynku. Jakkolwiek nie możemy jeszcze uznać że jest to do końca swobodny rynek bowiem możemy zmienić tylko zbywcę a nie dystrybutora gazu. Tak więc sprzedawcę gazu można zmienić bez znacznego kłopotu, lecz właściciela gazociągu oraz licznika już nie.