obiekt budowlany

Książka obiektu budowlanego - omówienie.

  • Posted on: 13 February 2020
  • By: addmean
opracowanie obiektu budowlanego
Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego to zeszyt - z reguły gotowy - opracowany zgodnie z wzorem ujętym w załączniku do rozporządzenia, w formacie A4, ze stosownymi rubrykami do tworzenia wymaganego rodzaju wpisów, w którym odnotowuje się kolejne wydarzenia i czynności związane z użytkowaniem obiektu. Do tak prowadzonego zeszytu dołącza się, jako integralną część - stosowne dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, poświadczające konieczność dokonania danej czynności jak i późniejsze jej dokonanie, sposób jak i zakres.