Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/orth-gipse.pl/includes/menu.inc).

Książka obiektu budowlanego - omówienie.

  • Posted on: 13 February 2020
  • By: addmean
Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego to zeszyt - zazwyczaj gotowy - opracowany zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia, o formacie A4, z odpowiednimi rubrykami do dokonywania wymaganego rodzaju wpisów, w którym zapisuje się następujące po sobie zdarzenia i czynności zw. z użytkowaniem obiektu. Do tak prowadzonej książki dołącza się, jako integralną część - odpowiednie dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, poświadczające konieczność dokonania określonej czynności jak i późniejsze jej dokonanie, sposób i zakres.
Książka obiektu budowlanego ma byćprowadzona oraz przechowywana przez zarządcę obiektu, przez cały czas istnienia obiektu budowlanego.

Bardzo zalecam ten portal (http://www.pomnikiwroclaw.pl/oferta.html) wszystkim, którzy bezskutecznie poszukują tekstów o pokrewnej tematyce oraz które są tak samo niebanalne. Kliknij i sprawdź!

rysunek techniczny pewnego nieznanego obiektu
Author: Damir Kovacec
Source: http://www.flickr.com
Z obowiązku założenia książki obiektu budowlanego wyłączona jest pewna grupa obiektów, m.in.: domki jednorodzinne, zabudowa zagrodowa , letniskowa itp.. Dla różnych obiektów budowlanych zamiast książki obiektu budowlanego mogą być prowadzone inne rodzaje ksiąg ich eksploatacji, np. książka drogi, dziennik objazdu dróg itd. Zakładane oraz prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami (na przykład na podstawie ustawy o drogach publicznych).

Podobał Ci się ten tekst? Jeżeli tak, poczytaj użyteczne zagadnienia, jakie z pasją omówiliśmy w najnowszym artykule (https://www.centrumwygody.pl/szufelka-automatyczna).

Rozpoczęcie prowadzenia książki obiektu budowlanego powinno nastąpić wraz z chwilą rozpoczęcia eksploatacji danego obiektu (). Dla każdego obiektu powinno się założyć osobną książkę, na przykład jeżeli na jednej nieruchomości wybudowano 3 obiekty mieszkalne stanowiące jedną wspólnotę mieszkaniową, winny zostać założone trzy odrębne książki - po jednej dla każdego budynku.

Do założonej książki obiektu budowlanego dołącza się dokumentację po wykonawczą, ma być przekazana właścicielowi bądź zarządcy po zakończeniu budowy.Wpisy w książce obiektu budowlanego robić może jedynie osoba upoważniona do tego przez właściciela bądź zarządcę. Zamiana osoby upoważnionej do robienia wpisów powinna być także odnotowana w tym samym zeszycie.Obecnie nie ma jakichkolwiek wymagań albo uprawnień wobec ludzi tworzących wpisów. Prowadzona książka obiektu budowlanego, wraz ze całą dokumentacją, winna być nieustannie dostępna u właściciela lub zarządcy. Kontrolę prowadzenia i zgodności mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego (poznaj więcej). Książka obiektu budowlanego jest zatem kontynuacją dziennika budowy jak i poprzednikiem dla ewentualnego dziennika rozbiórki. Dokumenty te w całości ukazują cały okres istnienia obiektu.