Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/orth-gipse.pl/includes/menu.inc).

W jaki sposób przebiega podział działki? Najważniejsze porady.

  • Posted on: 4 August 2022
  • By: addmean
Podział nieruchomości jest jedną z elementarnych usług, oferowanych przez firmy, których głównym obszarem działalności jest geodezja. Proces ten jest również jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania nieruchomościami. Głównym celem przygotowywania projektów podziału nieruchomości jest skuteczne wykorzystanie możliwości danej nieruchomości, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności realizowanych działań z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podział nieruchomości (koniecznie zobacz - torrevieja nieruchomości) skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z terenu objętego podziałem. Jest to ważny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do zaplanowanej inwestycji. Umożliwia również zarządzanie prawem własności, dotyczącym wydzielonej części nieruchomości pierwotnej.

Z punktu widzenia prawa, procedura podziału gruntu, ma umocowanie w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym sposobu i trybu wykonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie wymienione regulacje prawne określają zasady, w ramach których funkcjonują podmioty proponujące usługi geodezyjne - następna strona.

W myśli Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość to grunt wraz z częściami składowymi. Od tej zasady, wyjątek stanowią lokale będące odrębnym przedmiotem własności.

Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wymaganej przepisami - zajmuje się tym pracownik geodezyjny. Proces realizowany jest z z podziałem na następujące etapy:- przygotowanie roboczego podziału,

- zbadanie zgodności projektu z założeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego,

- utworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

- utworzenie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez stosowny organ administracji,

- okazanie granic stronom postępowania,

- uzyskanie dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie dokumentacji podziałowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, dedykowany dla gruntów budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa.

Do wniosku dotyczącego podziału nieruchomości załączyć trzeba:

- dokumentację potwierdzającą prawo własności nieruchomości,

- wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz kopię mapy ewidencyjnej,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu lokalnego,

- wstępny projekt podziału.

Warunkami koniecznymi, umożliwiającymi podział gruntu są zgodność z założeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej.


Author: M.G.